Đĩa phale, đĩa thủy tinh quà tặng sang trọng – in logo Claymore