Sổ da A5 gáy còng, sổ bìa da PU cao cấp logo Viện chiến lược GTVT – TDSI