Sổ tay A5 gáy dán thun cài, bìa bồi catton- KH VietNam Silicon Valley VSV