Sổ da gáy còng A5 sơn viền, sổ da dập chìm logo EMIC