Kẹp File trình ký da kép A4 – XiFu – Logo Bảo Hiểm TCA