Bút ký Picasso 917RB, đen cài vàng, khắc logo – VinEco