Bút ký kim loại Bossi B11 in nhũ vàng logo, bút ký quà tặng Key