Bút ký kim loại Bossi 701RB, bút ký quà tặng – Khắc logo CEDC