Bút ký Bossi 270RB in nhũ vàng logo, bút ký quà tặng Trường ĐH Điều Dưỡng Nam Định