Bình giữ nhiệt tre 450ml – Khắc logo Chính Đại – Thành Danh Thép