BGN08 – Bình giữ nhiệt 500ml sơn nhám in logo Khoa Luật ĐHQG HN