Mũ lưỡi trai đồng phục giải golf – PhoenixLegend MLT01