Giftset sổ da bút ký, Quà tặng Đại hội – Báo Nhi Đồng