Giftset 2SP bút namecard, bộ quà tặng doanh nhân khắc logo Biga