Bộ sổ sạc đa năng SS06 – Sổ + Sạc dự phòng +16GB USB