DSC04444

Khay mứt Tết sơn mài khảm trai – Bảo Việt