43c7d223f1cd12934bdc

Cốc sứ Bát Tràng – Khắc tên và Logo_Biomedic