cea904825d44ba1ae355
a8e5231d78db9f85c6ca

Bộ quà tặng Giftset 3 Sản phẩm logo VMRC

Bộ Giftset được thiết kế với 3 sản phẩm sang trọng và thiết thực:

  • 01 Móc khóa da, khắc logo
  • 01 Bút ký kim loại, khắc logo
  • 01 Ví namecard da, khắc logo
  • 01 hộp đựng quà xi mỹ thuật ép nhũ bạc logo