Bút bi quảng cáo, bút kim loại khắc logo FPTsoftware