Bình giữ nhiệt xanh nhám – khách hàng FPT Software